Zorgsector


Bouwbedrijf Roos heeft voor diverse woningbouwverenigingen en zorginstellingen zorgwoningen, aanleunwoningen, dagopvang- en activiteitencentra gerealiseerd. De brede kennis die op dit gebied vereist is, met betrekking tot aangepast en duurzaam bouwen, en de know-how van omvangrijke technische installaties is bij Bouwbedrijf Roos ruimschoots aanwezig.

Door in een vroeg stadium te participeren, kan bouwbedrijf Roos snel in het voortraject inzicht geven in de vorm, de uitvoering en de kosten. Resultaat is uiteindelijk een zo inzichtelijk mogelijke, efficiënte uitvoering en een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam gebouw voor de zorgsector.

Contact

Bouwbedrijf Roos Emmeloord
Montageweg 6
8304 BG Emmeloord

Postbus 15
8300 AA Emmeloord

T. 0527 - 61 30 90
F. 0527 - 61 30 93

E. info@bbroosemmeloord.nl
Projecten
Bouwbedrijf Roos Emmeloord b.v.
is lid van:
Bouwend Nederland en
Bouwgarant