Gedragscode voor medewerkers / onderaannemers

 
Iedere medewerker dient zich tegenover opdrachtgevers en bewoners te gedragen conform deze code:
 1. Wij zijn één team bij één bedrijf.
 2. Wij beschikken over een deugdelijke legitimatie. Dit legitimatiebewijs wordt op verzoek getoond.
 3. Wij stellen ons voor en wij informeren de bewoner over het doel van het bezoek, onder verwijzing naar de daarover gemaakte afspraak. Wij zijn te allen tijde beleefd.
 4. Wij voeren de werkzaamheden op voortvarende en correcte wijze uit.
 5. Wij melden eventueel door ons geconstateerde dan wel veroorzaakte schade aan de bewoner.
 6.  Wij informeren bij het verlaten van het onderhoudsadres, of de bewoner tevreden is.
 7.  Wij zijn herkenbaar en representatief gekleed en hebben een verzorgd uiterlijk.
 8.  Wij gebruiken geen alcohol of drugs voor of tijdens het werk en gebruiken geen onwelvoeglijke taal. Wij spreken voorbijgangers / bewoners niet onnodig aan.
 9. Wij roken niet in de woning tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
 10. Een radio wordt alleen gebruikt indien toegestaan en op een geluidsniveau dat acceptabel is voor de bewoner en zijn/haar omgeving.
 11. De plaats waar wij de onderhoudswerkzaamheden verrichten laten wij na voltooiing daarvan in dezelfde staat achter als waarin wij die bij binnenkomst aantroffen. Eventueel door de werkzaamheden veroorzaakt afval of vervuiling wordt zo veel mogelijk  opgeruimd.
 12. Waar nodig dekken wij alles in de woning goed af en helpen bij het eventueel verplaatsen van het  huisraad.
 13. Wij maken bij voorkeur gebruik van een DIXI en niet van het toilet van de bewoner.
 14. Wij parkeren onze voertuigen op de daarvoor bestemde plaatsen, langere voertuigen mogen geen hinder veroorzaken.

Contact

Bouwbedrijf Roos Emmeloord
Montageweg 6
8304 BG Emmeloord

Postbus 15
8300 AA Emmeloord

T. 0527 - 61 30 90
F. 0527 - 61 30 93

E. info@bbroosemmeloord.nl
Projecten
Bouwbedrijf Roos Emmeloord b.v.
is lid van:
Bouwend Nederland en
Bouwgarant