Schoolgebouwen


Flexibel denken en bouwen zijn belangrijke items als het gaat om het realiseren van een schoolgebouw. Wisselingen in leerlingenaantallen en onderwijsconcepten die veranderen kunnen aangepaste eisen stellen aan de lesruimten. Door in een vroeg stadium te participeren, kan Bouwbedrijf Roos snel in het voortraject inzicht geven in de vorm, de uitvoering en de kosten. Resultaat is uiteindelijk een zo inzichtelijk mogelijke, efficiënte uitvoering en een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam gebouw voor het onderwijs.
Bouwbedrijf Roos denkt graag mee met schoolbesturen, onderwijs- en overheidsinstellingen. Goed onderwijs zorgt voor een betere toekomst. Bouwbedrijf Roos bouwt graag met u mee aan die toekomst....

Contact

Bouwbedrijf Roos Emmeloord
Montageweg 6
8304 BG Emmeloord

Postbus 15
8300 AA Emmeloord

T. 0527 - 61 30 90
F. 0527 - 61 30 93

E. info@bbroosemmeloord.nl
Projecten
Bouwbedrijf Roos Emmeloord b.v.
is lid van:
Bouwend Nederland en
Bouwgarant